Üniversiteler İçin Geliştirdiğimiz Yazılımlar

Eğitimin her alanında geliştirdiğimiz yazılımlar ile sektöre öncülük ediyoruz.

vec01
Üniversiteler için;

E-Kampüs Sistemleri Geliştiriyoruz.

Üniversite bünyesinde yer alan tüm birimlere uygun yapıda tasarlanmış olup web mimari kullanılarak  geliştirilmiş bir projedir.

Üniversite ile ilgili üst kurumlarca belirlenen standartlara uyumlu çalışabilen ve gelecekte belirlenecek standartlara entegrasyonun sağlanabilmesi için esnek bir yapıda geliştirilmiştir. Akıllı kart sistemi ile entegre çalışan bir yapıda geliştirilmiştir.  Kullanan üniversitenin oturum sistemi ile tam entegre çalışır. E-kampüs , üniversite yöksis birim ağacı ve kaysis idari birim ağacı ile entegre tüm birim ağacınızı oluşturur.

ürünlerimiz

E-Kampüs İçin geliştirdiğimiz Ürünler

Content-Strategy1
Personel
Bilgi Sistemi

Personel modülünün amacı tüm personel işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesini sağlamaktır.

Visual-Interface1
Elektronik Belge Yönetim Bilgi Sistemi

Kurum içi ve kurum dışı bütün yazışmaların yapıldığı ve arşivlendiği yazılımdır.

Creative-Minds
Öğrenci
Bilgi Sistemi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin yönetilmesini ve işletilmesini sağlayan projedir.

Engineering-Services
Öğrenci Hazırlık
bilgi sistemi

Hazırlık eğitimi bulunan fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler için mobil web tabanlı sistemdir.

Content-Strategy1
İstatistik ve Raporlama

İstatistik Yönetimi Bilgi Sistemi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm modüllerden otomatik çekilen verilerin tablolar ve grafiklerle görüntülenebildiği bir sistemdir.

Visual-Interface1
Stratejik Yönetim
Bilgi Sistemi

Kurumun performans tabloları oluşturularak ölçme ve değerlendirmelerin takibinin yapıldığı projedir.

Creative-Minds
Taşınmazların Takip
Bilgi Sistemi

Yazılım , Ekim 2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre geliştirilmiştir.

Engineering-Services
Pedogojik Formasyon Bilgi sistemi

Pedogojik Formasyon sertifika programına katılan öğrencilerin, tüm akademik süreçlerinin takip edilebildiği mevcut öğrenci bilgi sisteminden tamamen ayrı tutulabildiği bir uygulamadır.

Content-Strategy1
Mekan Yönetim Sistemi

Ödeme ve para yüklemelerinin öğrenci ve personel kimlik kartları üzerinden yapılabildiği bir yapıda geliştirilmiştir.

Visual-Interface1
Arıza Takip
Bilgi Sistemi

Geliştiriyoruz...

Creative-Minds
Anket
Bilgi Sistemi

Kurum bazlı, personel tipi bazlı, öğrenci bazlı anketler oluşturup Cevapların hem sayısal hem grafiksel raporlanabildiği bir uygulamadır.

Engineering-Services
Kısmi Zamanlı Öğrenci Modül Sistemi

Online başvuruların yapıldığı ve işe alınan öğrencilerin çalışma sürelerinin takip edildiği hazırlandığı uygulamadır.

Content-Strategy1
Ek Ders Yönetim
sistemi

Öğrenci Bilgi Sistemi ve Personel Bilgi Sistemi ile tam entegre bir modüldür. F1 ve F2 formları otomatik oluşur.

Visual-Interface1
Hazırlık Bilgi
Sistemi

Hazırlık eğitimi bulunan fakültelere kayıt yaptıran öğrenciler, diller üzerinden alınan not bilgi sistemi

Creative-Minds
Bologna Yönetim
Sistemi

Bologna da en sıkıntılı süreç her dönem veri girişinin yapılıyor olmasıdır. OBS Yazılımında bu süreç otomatik kopyalama ile kolayca çözümlenir.

Engineering-Services
Web Sitesi İçerik
Yönetim Sistemi

Üniversitenin İdari Birimleri, Fakülteler, Bölümler, Enstitüler, Meslek Yüksekokullarının web sitelerini içermektedir.

vec03
dot2
triangle1
Demo talebi

E-kampüs için demo talebi oluşturun.    circle1