Strateji Yönetim Bilgi Sistemi​

Home Strateji Yönetim Bilgi Sistemi​
Strateji Yönetim Bilgi Sistemi

Kurumun performans tabloları oluşturularak ölçme ve değerlendirmelerin takibinin yapıldığı projedir. Dönemler içerisinde yöneticiler tarafından oluşturulan performans tabloları ile ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

Birimlerin Tüm Bütçe harcamaları, dönem bazlı hesap kodlarına göre girilerek kontrol edilebildiği bir sistemdir.

Birim Faaliyet çalışmaları için de veri toplanabilir özelliktedir. Gösterge,Hedefler doğrultusunda grafikler istenilen şekilde tekli veya birden fazla gösterge hedef birleştirilerek aynı grafik üzerinde oluşturulabilir.

Genel ve Yatırım bütçesi harcamalarının stratejik plan ile entegre edilerek %10 limitlerinin kontrolünü sağlar.

Team07

Genel ve birim bazında harcamaları raporlar. Kullanıcıların limitleri ve bütçeyi aşmasını engeller.

Stratejik plan çerçevesinde hazırlanan veri tablolarına dönemler halinde birimler tarafından istatistiksel bilgiler toplanarak grafiklerle raporlanır.

Yönetici sınırsız sayıda performans tablosu ve parametresi oluşturabilir ve istediği dönemle ilgili veri alabilir.

İç Kontrol Süreçlerinin takibi de yapılabilir. İç Kontrol Soru Formu dönem bazlı oluşturulabilir ve her birime sorumlu olduğu eylemler hakkında geri dönüşler uygulama üzerinden toplayabilme imkanı sağlar. Eylem bazlı veya Grup bazlı birçok çıktı alınabilir.

Risk Yönetimi Modülü ile kurum tüm risk süreçlerini tek uygulama üzerinden yürütebilir.

Operasyonel veya Kurumsal Riskler tanımlanıp etki ve olasılıkları kurum yetkililerine oylatılabilir. Oylama sonucunda risk skoruna göre risk seviyesi yönetmeliğe göre hesaplanır ve aksiyonlar yine uygulama üzerinden işletilir.

Kalite Öz Değerlendirme Modülü barındırır. Kalite öz Değerlendirme başlıklarına göre,  dönemsel verilerin birimlerden toplanarak hem kurum için hem de birim için

Değerlendirme Raporunu sistem otomatik oluşturabilmektedir.

Resim ile ilgili notlar:

Bütçe kontrol: %10 limitleri tek ekranda detaylı bir şekilde yetki bazlı takip edilebilmektedir.

Harcama tipine göre ve ihale türüne göre detay çıktısı alınmaktadır

Gösterge giriş: Stratejik dönemleri tek ekranda takip etme imkanı sunmakta.

Aktif ve pasif yılların verileri otomatik veya manuel veri girişini desteklemektedir.

Kanıt ekleme, girilen verilerin onaylanması ve detay gerektiren göstergelere detay girilme işlemleri mevcuttur.

Gösterge Rapor: İstenilen göstergeler tek tek ya da birleştirilerek grafik olarak oluşturulabilmektedir.

Çoklu Grafik tipini desteklemektedir. Grafikler farklı dosya formatlarında indirilebilir.

Ayrıca grafik detayındaki sayısal veriler çıktı olarak word excel pdf şeklinde indirilebilir.


Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
dot6

Uygulama İçin

Bilgi Almak İstiyorum

Uygulamalarımız için bilgi talebi oluşturabilirsiniz sistemdeki arkadaşlar size tüm uygulamalarımız için detaylı bilgi içeren bir e-mail oluşturup gönderecekler.

    circle10